Opdrachten

"Schatkistbankieren"
Ministerie van Financiën Interim Auditor

  • dinsdag 17 januari 2017

Blog Image Het uitvoeren van een Interim Audit bij de Auditdienst van het Rijk. Het object van onderzoek was "Schatkistbankieren".


Coaching
Organisatie Coach

  • woensdag 15 juli 2015

Blog Image Medewerkers van een afdeling Control hebben wij gecoached tot internal auditors.


In company trainingen
Diverse organisaties Trainer

  • woensdag 15 juli 2015

Blog Image In company trainingen hebben wij verzorgd voor onder meer ABN/AMRO, AKZO, Achmea, Agis, Alliander, Eneco, Fortis en de politie.

Handboek Administratieve Organisatie
Groothandel/exporteur van bloemen en planten Adviseur Administratieve Organisatie/Automatisering

  • woensdag 15 juli 2015

Blog Image Reden inhuur: De directie besloot een ERP systeem in te voeren.
In een ERP systeem zijn onder meer productie en administratie
geïntegreerd. De controller vond het wenselijk, dat risico's en vereiste
controle- en beveiligingsmaatregelen onderzocht werden.
Aard van de werkzaamheden: Onderzoek van de bestaande organisatie;
inventarisatie van wensen; op basis van de mogelijkheden van het ERP
systeem en de eerder genoemde aspecten de administratieve
organisatie beschrijven; risico's onderzoeken; passende
beheersmaatregelen formuleren en de informatiebehoefte in kaart
brengen.
Eindproduct:Handboek Administratieve Organisatie

Aanbestedingsbeleid
Provincie Audit Projectleider

  • woensdag 15 juli 2015

Blog Image Reden inhuur: directie wenst een onafhankelijk oordeel over inkoop- en
aanbestedingspraktijk van de provincie.
Aard van de werkzaamheden: Audit van de aanbestedingspraktijk door
het toetsen aan eigen aanbestedingsbeleid en het toepasselijke
aanbestedingsrecht (Europees) volgens NTA 8058.
Bedrijfsvoering
Waterschap Auditor/consultant

  • woensdag 15 juli 2015

Blog Image Reden inhuur: bijzondere opdracht m.b.t. de bedrijfsvoering inzake
begrotingen, prognosticeren en tijdig signaleren en rapporteren.
Aard van de werkzaamheden: Vaststellen welke oorzaken leiden tot een
onvoldoende uitvoeren en beheersen van eerder genoemde activiteiten
en welke verbeterpunten mogelijk zijn.