Internal Audit Services

Wij hebben ervaring met een breed scala aan audits en de daarmee verband houdende adviezen en verbetertrajecten. Bijvoorbeeld;

 • Operational audits gericht op de doelmatigheid en doeltreffendheid van bedrijfsvoering en werkprocessen.
 • Financial audits gericht op de berouwbaarheid van financiële informatie.
 • Compliance audits gericht op naleving van interne en externe regelgeving en wetten.
 • IT audits gericht op geautomatiseerde systemen en rekencentra.
 • HSE audits gericht op gezondheid, veiligheid en milieu.
 • Integriteits audits gericht op integer handelen van personen.
 • NTA 8058 audits gericht op naleving van aanbestedingsbeleid en aanbestedingswetgeving.
 • Wij hebben audits verricht in Nederland, Engeland, België, Duitsland, Frankrijk en Curaçao.

Interim-management

Ad interim kunnen wij de functie van Hoofd van een Internal Audit Afdeling vervullen.

Opdrachten

"Schatkistbankieren"
Ministerie van Financiën Interim Auditor

 • dinsdag 17 januari 2017

Blog Image Het uitvoeren van een Interim Audit bij de Auditdienst van het Rijk. Het object van onderzoek was "Schatkistbankieren".


Aanbestedingsbeleid
Provincie Audit Projectleider

 • woensdag 15 juli 2015

Blog Image Reden inhuur: directie wenst een onafhankelijk oordeel over inkoop- en
aanbestedingspraktijk van de provincie.
Aard van de werkzaamheden: Audit van de aanbestedingspraktijk door
het toetsen aan eigen aanbestedingsbeleid en het toepasselijke
aanbestedingsrecht (Europees) volgens NTA 8058.
Bedrijfsvoering
Waterschap Auditor/consultant

 • woensdag 15 juli 2015

Blog Image Reden inhuur: bijzondere opdracht m.b.t. de bedrijfsvoering inzake
begrotingen, prognosticeren en tijdig signaleren en rapporteren.
Aard van de werkzaamheden: Vaststellen welke oorzaken leiden tot een
onvoldoende uitvoeren en beheersen van eerder genoemde activiteiten
en welke verbeterpunten mogelijk zijn.